IT

IT-miljöer i såväl företag som offentliga miljöer är Relacoms hemmabana.

Vi ansluter framtiden

IT, Internet of Things eller Machine-to-Machine. Kärt barn har många namn. Men oavsett vad man kallar det, handlar det om att ansluta olika typer av enheter och givare till sin omvärld och en fungerande helhet. Relacom har lång erfarenhet av att arbeta med både installation och underhåll av IT-produkter och nätverk. Vi ansluter framtiden. Vare sig det handlar om att skapa helt nya lösningar eller att ta hand om befintliga installationer är Relacom en pålitlig och kompetent partner.

Tjänster inom IT

Relacom har lång erfarenhet av att arbeta med både installation och underhåll av IT-produkter och nätverk. Vare sig det handlar om att skapa nya lösningar eller att ta hand om befintliga installationer är Relacom en pålitlig och kompetent partner.