WiFi för dagens behov och framtida utmaningar

Idag finns det behov av att trådlöst koppla upp många olika klienter i en verksamhet. Det trådlösa nätverket ska vara lika stabilt som en fast anslutning. Det gäller inte bara uppkopplingen till internet, utan också till det interna nätverket. Infrastrukturen ska klara såväl dagens som framtidens uppkopplade klienter, med t ex WiFi-telefoni.

Relacom är en helhetsleverantör av WiFi-lösningar. Det betyder att vi tar hand om allt från förstudie, design, installation och konfiguration till att säkerställa optimal funktion efter installation. Vi är märkesoberoende och arbetar med alla de marknadsledande leverantörerna av WiFi-utrustning.

Relacom skapar även tillfälliga WiFi-nät för olika behov, som t ex mässor och festivaler, såväl inomhus som utomhus.

Relacom erbjuder dessutom en mobil WiFi-lösning; Relacom WiFi On the Go. En flexibel bärbar WiFi-lösning, perfekt för alla tillfällen där man behöver ett tillfälligt trådlöst nätverk för kortare eller längre perioder. Lösningen är förpackad i en smidig väska och kan därför enkelt tas i bruk på bara någon minut. Allt som krävs är att ansluta väskan till ett 230 V- eller 12 V-uttag. Läs mer om väskan här.

Vi erbjuder felsökning och optimering av täckning och störningar i befintliga WiFi-miljöer.

Vår egen tjänst – Relacom WiFi – innebär kundunika, nyckelfärdiga och framtidssäkra lösningar.

Tack vare Relacoms rikstäckande organisation håller våra tjänster samma höga nivå över hela Sverige. Det gör oss till en attraktiv samarbetspartner för geografiskt spridda företag, eftersom vi med lokal expertis alltid arbetar på samma sätt, oavsett var i landet verksamheten finns.
Relacoms bredd inom kommunikations-, energi- och IT-infrastruktur innebär att vi kan integrera WiFi-tekniken i många andra tillämpningar, som t ex uppkopplade laddboxar för elbilar.

Tjänster
  • Förstudie/Site Survey/inmätning
  • Design
  • Installation
  • Konfiguration
  • Övervakning
  • Service
  • Felsökning/felavhjälpning
  • Rådgivning/optimering av WiFi-nät

Ladda ner produktblad om våra WiFi-lösningar

Kontakta mig gärna!